Apne bataya ke pani muzaaf ho to wo doosre chiz ko pak nahi karega. Mere ghar me lohe ka drum hai. Usme se rang nikal raha hai jiske wajah se pani ka kuch rang ya zayka badal gaya hai. Kya wo pani muzaaf kehlayega zara wazeh kare?

3 me se 1 bhi badal jaye to muzaf hay.
Rang
Zayeqa
Bu ( smell)