Apne student ko uski shatani pe yah homework na krne pe thoda mar dena kesa hai. Kya yeh sahi hai yah gunah hai?
Ek dafa maine uske gaal pe mar diya thoda laal ho gaya tha toh sharyat kya kheti hai is mamle me? Iski mafi kese hogi

Diat den use muaf karwayen