As per law of Ayatollah Sistani, ham anus paak karne ke liye jab cloth ya tissue use karte hai, toh zaruri nahi hai ki woh cloth or tissue wet hona chahiye barabar? dry tissue bhi use ho sakta hai na?

Ji dry bhi use ho sakta hai koi farq nahi hai