As Salam o Alaykum,

Aagha mera ek sawal dadhi ke silsile se hai, i want to know k dadhi rakhna wajib hai ya sunnat? or quran ki kis surah ki roshni mei iska hukm hai? jawab ka muntazir.

Best Regards,

Arif Hussain

W alikum Salam
Dhari rakhna wajib hai.
Iski dalil rewayat me hain.
Rewayat me hai Dhari mundne ka paisa lena jaez nahi hai, kunki ye Dhari mundna haram kam hai.