As Salam wa Alaikum, kibla ek sawal hai rooh ke silsile se, jaise bataya gaya hai k rooh amr e khuda hai to hamara sawal ye hai amr e khuda kya hai? amr e khuda kise kehte hai?

khuda hafiz.

W alikum Salam, ye jo kaha gya hai Rooh Amre Rab par hai to isme amr e Rab se murad wo ilahi aur pak fitrat hai jo har insan ke andar khuda ne rakhi hai jiski taraf Surae room ayat 30 me bhi kaha gya hai.