Asal me mera ek ghar kiraye per diyagaya hai. Uska pura kiraya my apne Chacha ko dedeta hoon ye my khums ki niyat se desakta hoon.

aise nahi de sakte,aap us kirae ko jama kijiye, saal me jab khums nikalen to ab us paise ko chacha ko de sakte hain khums ki niyat se,monthly de kar khums me kaise shamil kar sakte h