Assalaam Walaikum ek baat waze karni thi ki pregnancy ke baat aurat kitne din tak najis rehti hai 10 din ya 40 din aap roshni daliye is masle pe khuda hafiz

10 ke baad ghusle nifas kerlena chahiye yeh maximum hai 40 din tou us ki taqat ke an ka time hai pakieezgi ka nahi