Assalam walekum maulnaa..
Agar hum pe Guls-e- Janabat Wajib ho.
Liken humne Najasat ko pakk kar liye lekin Guls nai liye toh Namaz sai hai?

W alikum Salam,
Nahi, apko pahle Gusl karna parega phir namaz paryega.