Assalamo alalikum hindu Brahman kaun hai ek movie ban rahi jis mein yeh kaha gaya hai janabe sheharbano (Imam e hussain (as) ki wife) ki behan hidustan mein shaadi hoke aaye hi jisse hindu brahman ki nasl hai. jo karbala ke waqiya ke baad karbala rawana hue the. Is ki tareekh mein kahi zikr hai kya? iska koi reference kitaabo ke andar? pls bataye. mohtaje dua Khuda Hafiz

Wa aliakum salaam, it is NOT True