Assalamu alaykum

kya hum Haqeeki ilm hasil karte hai?

Salamunalaikum
Haqeeqi ilm marefate Khuda aur apne mamlat Ko Khuda Ka sipurd Karne Ka nam hai
Wassalam