Assalamwalaikum mera sawal hai: Roze Arafa ke din roza rakhna kesa hai jayez hai ya mustehab hai. Ayatullah sistani sahab k nazdeek iski kya Ahmiyet hai

Mustahab hai aur bahot ahmiyat hai magar agar kisi ko roza rakh kar dua Arafa padne main diqqat ho ya to behtar hai woh na rakhe