asw janab
ye bateye agar kisi insaan ke upar chhipkali gir Jaye to koi dikkat ya pateshani to nhi h

W alikum Salam, nahi, na koi diqqat hai na pareshani.