Ayse film jisme gana wagera na ho kya wo dekhna jaiz hai? Aur kis tarah ki film ya pictures dekh sakte hai?

Har vo film ya koi chiz jis se aqida aur Akhlaq kharab hone ka andesha ho nahi dekhni chahiye.