baalo may agar hair cream lagay to kya masa hoga usmay

Koi mushkil nahin hai haan agar uski chiknayee skin per hai to masah kanre ke liye use door karna padega.