Baaz momenin gusl e janabat wajib na hone ke bina par bhe gusl e janabat kar lete hai shaq ki soorat me. Aya kya ye sahi hai?

Aur jis tarah gusl ke baad wuzu shariyat ka juz samaj karna haraam hai kya esme bhe wahi masla ayega agar koe gusl karle?

Apne yakin par amal kare.
Shak ko dur kare.