Baaz momineen jab bhe darghah ya Ahlebait a.s ke roze ki bahar se guzarte hai to aqsar jaate jaate tazeem ke liye sar ko jhuka kar jaate hai. Kya es tarah ko jhukana Ahlebait a.s ki roze ke samne sahi hai?

Bilkul sahi hay aur yeh Ahlebayt a.s ka ehteram bhi shumar hoga.