Bank Deposits ka interest hi agar hamare ghar ke liye income ho, to khums ke liye kya masala hai? Aur free me mili hui cheez par khums ka kya mas-ala hai?

Bachat ki surat me khums hai
Free me mili hue cheez agr use na ho aur khums ki date aa jae to uspar bhi khums hai