Black shoes pehen sakte hai ya nahi pehen sakte agar nhi pehen sakte hai to kyu…

Black shoes pahenna makruh hai, aankho ki raushni aur mardangi par asar pad sakta hai