1). Larka agr larkay ko honton par kiss kar rha hai aur aage wali ghalat jaga par hath bhi laga rha hai. Kya ye Gunnah hai?
2). Larka agr nanga lait rha hai doosre larkay ke sath. kya ye gunnah hai?

G han haram hai