Dua e Mashlool padhne ke liye kya zaruri hai ke bawazu rahe?

Nahin zaroori nahin hai ke ba wuzu hokar hi parha jaye lekin is baat ka ghayal rahe ke dua parhte waqt agar ba wuzu nahin hain to Allah aur 14 Masumin ke naam ko touch na kiya jaye.