Can masa be done on hair after applying oil on it.

salamun alaikum,it's depend on oil quality,,,agar uska asar khatm ho jae aur wo aisa na ho ki pani ko pahunchne se rok raha ho to mash sahi hai agar rok raha hai to mash sahi nahi