Can we use an alcoholic perfume? if yes, how much percent alcohol should be present in a perfume

3 to 4 % me koi problem nahi hai.

Ayatullah sistani ke according alcohol najis nahi hai lekin uska khana haram hai…jin dawaon me 2%se zyada hai usse parhez karen,ya jitna zyada hai utna pani mix kar den ki 2% se kam ho jae