Catering ka owner Muslim and hindu ho
uss catering me khana kon banata hai voh nhi pata to uss catering khana kha sakte hai?

Agr kisi Muslim ne apko dawat di hai aur apko khane ke najis hone ka yaqeen nahi hai to kahne me koi haraj nahi hai