chand ki pheli tarik ko kia 2 takat namaz padi jati hai jisme 1 raket mey alhamd ke bad 30 martaba kulhowallah or 2 rakat mey alhamd ke bad 30 martaba inna anzalna kal kausar padni hoti hai

G Han mustahab hai