Chips wagair pack mile niyaz ya kaha lekin company non Muslim jaise balaji haldi ram wagair
To kya kha sakte hai?

Agr Najis hone ka yaqeen hai to nahi kha sakte.