Cricketers jo kamai milti hai kya wo halal hai ya haram

Agar khelne ke badle paisa milta hai tu jayez hai Magar alcohol ya gambling Ki advertisements ke badle me milta hai ya kisi tarah ki haram income involve ho tu jayez nahi hai.