dadhi ki growth badhana ke liye use mundana jaez hai…meri dadhi kahin par nahi ughti hai aur kam growth hai

Salam un Alaikum
Nahi, Dadhi barne k liye usko mundna jaez nahi hai.