Ek clip suni jisme unhone kaha imam Hussain a.s farmate hai aye kash main sipah e mahdi ka ek sipahi hota yh hadees ka havala mujhe kaha milega?

Ye hadees Imame Jafar Sadiq as se hai
Reference Bihar ul Anwar, Vol: 51, Page: 148