ek nek sharike hayat mile kya iske liye koi dua ya aamal hai… ek aisa hmsafar jo khuda se qareeb kre or zindagi kamyaab ho…

sab se pahli baat ye ke insan khud koshish kare ke har zaviye se intekhab me gor wa fikr aur tahqiq se kaam le
apni koshish karne ke baad doa kare aur doa karne ko kahe
is ke baad allah par tawakkul kar ke bharosa kare.

is baare me 1 quran ko khatm kare aur is ka sawab imame zamana ko pesh kare aur un se apni hajat bayan kare