Ek sawal tha ek waqiah hai apne suna hoga sheikh Bahai ka ke unho ne Imam Reza ka darwaza construct kia tha or usper in do baaton me se Kia likha tha. Ke halalzadeh ke siwa koi na aye ya phir koi gunehgar na aye. Mera Bhai keh raha hai ke Sheikh Bahai ne likha tha ke koi haramzadah nahi aye or jo maine suna hai usme ye hai ke koi gunehgar na aye. Dono mai se kia sahee hai?

Mere khyal se kuch likha nahi tha aysa construction karna chah rahe the ke koi haramzadah dakhil n ho sake.