Ekk hindu ne sawaal kiya ki musalmaan kabba ke saat chakar kartay hai, aur musalmaan b hindu hai.
musalman kabba ko izzat dete hein.

hindu aur musalman me bunyadi farq hai musalman kabe ko khuda ya khuda ka sharik nahi samajhte lekin hindu but ko khuda ya khuda ka sharik jante hain