Father dil se ziaraat ki permission na dain bs hamari khushi ki khatir de dain ijazat to kia ziaraat pe jaya ja skta h??? and in case of husband instead of father?? permission na dain tb bhi chale jyn then??

Father ki ijazat jub tak shadi na ho zaroori hai Aur shadi ke bad shauhar ki ijazat zaroori hai unhein Razi karein sawab aur Ajr batayein taake ijazat dein warna beghair ijazat jana Sahi nahi hoga