fazaao mai bohot kohram hai talaq ko le kar Jo ki apna masala hai nahi ..Lenin apna jaana bhi to zaruri hai…toh mujhe yeh batayen ki akhir apne (shiya ashna e ashri) mai talaq ki kya kya sharayet hai or completely talaq hoti kaise hai?
kya talaq k baad bhi aamdi apni talaq shuda aurat ka makrooz hai? I mean talaq k baad Admi clean cheet ho jata hai yaa fir bhi aurat ki zimmedari utthana us pe lazim hai??

Please refer to this link you will find all your answers it has defined the issue of Divorce clearly in this link.
http://en.wikishia.net/view/Divorce