fish palna islam main jayaz hai…?

Salamunalaikum
G Han jayez hai Magar uska darya ya Nadi me rahna zyada behtar Hai Khuda Ne us jagah ke liye Khalq kiya hai
Wassalam