Ghaibat k daur me ek khatoon ki kya kya zimmedaariya hai?

Khatoon ka society main Bahot ahem qirdar hai khas taur se aaj ke mahaul main jahan sabse ziyada attack iffat aur haya per ho raha hai. Lehaza Aurat behtareen zariye hai bachcho ki tarbiyat ke liye aur agar yeh zimmedari aur behtar tariqe se anjaam di ja sakti hai agar niyyat yeh ho ke yeh hamara bachcha ya bachchi zamane ke imam ki nusrat ke liye amada ho raha hai. Lehaza aurat chahe to muhibbe Imam bana de aur chahe to dushmane Imam.