ghusl ke baad aur namaze fajr ada karke ye dekha ke pair par shoebite ke liye bandaid laga tha… ab kya hukm hai?

Agar waqt fajr Baqi hai tu ghusl karke namaz e fajr dobara padhni hogi
Agar waqt guzar Gaya tu fajr sahi hai Magar agli namazon ke liye bandaid nikal kar phir Se ghusl Karna hoga