Haazri, nazr, aur fateha karne ka kya tareeqa hai? Koi bhi imam a.s. ke naam se

aik baar sura fateha aur teen baar sura qul huwallah padh ke jis masum ki nazr karna ho usko hadiya kar den