ham halate najasat me Hindu aurat se haath par mehendi lagwa saktey hai?

Salam, Yes laga Sakti hain lekin makrooh hai.