Hamare ghar mein Christian maid aati hai woh ghar ki Saaf safai, bartan dhona sab karti hai toh kya us se kaam karana jayaez hai?

Agr christian hai to kara sakti hain