har jumeraat ko Jo fatya dete hai intekaal huye Insaan ka woh moharram me ashure ke darmiyan ke jumeraat me de sakte hai kya?

Salam DE sakte hy lekin shohda e karbala ko bhi shamil kr liya jaye to bahut behtar hy.