Hindustan me bahoot sare frachise company hai jaise McDonal Kfc en sab k ghost ka halal hone ke bare me hame elm nahi hai.

Es soorat me waha pizza burger wagera khane ke kya hukm hai?

Agar halal hone ka yaqin ho to kha sakte hay.