hozur ladka ahl e sunnat h
us soorat men Kya masaalah h

Agr Larki apna Mazhab mahfooz rakh sakti hai to nikah sahi hay lekin kisi bhi surat me ye Azab nahi kahlaya ja sakta.