Hum Marhumin ki qabr pr pani kyo dalte he koi khas vajah ?

Reference k sath batae

Qabr par pani dalne se azabe qabr kam ho jata hay jab tak qabr nm raheti hy. ( safinatul Behar j. 2 p. 396)