Imam e zamana as k baad fhir se 12 imamo ka zamana hoga to us waqt to pehle imam ka zamana hoga na to imam Hussain as kese?

Imamon Ki rajaat hogi aur riwayat Se hai ke imam e husain as ghusl kafan wa dafn Ka Fareeza anjam denge
Riwayat yahi batati hain ek tarteeb Se Khuda imamon Ko bhej chuka ab ek yeh tarteeb hogi aur phir qayamat ayengi

Imam e zamana as k baad fhir se 12 imamo ka zamana hoga to us waqt to pehle imam ka zamana hoga na to imam Hussain as kese?

Salamunalaikum
Imamon Ki rajaat hogi aur riwayat Se hai ke imam e husain as ghusl kafan wa dafn Ka Fareeza anjam denge
Riwayat yahi batati hain ek tarteeb Se Khuda imamon Ko bhej chuka ab ek yeh tarteeb hogi aur phir qayamat ayengi
Khuda Hamein Nasereen imam as me shamil kare
Aameen
Wassalam