Imam zamin ki rakam Kis Ko di ja Sakti hai.

Kisi ghareeb ko de sakte hain.
nazr bhi dila kar momeneen ko khila sakte hain.