India me ye bht dekha gaya hai ki shia ladka ya ladki hindu se shadi kar leti hai. Ye shadi Islam ki nazar me kaisi hai aur jo aulad paida hoti hai wo baligh hone ke baad paak hai ya najis?

Agar woh ladka ya ladki musalman ho jate hain aur nikah Islami tareeqe se hota hai tu shadi bhi sahi hai aur aulad bhi jayez hai.
Agar Aisa nahi hai tu haram hai aur gunah hai