Insaan ko ashraf ul makhlooqat isliye kaha jata hai kyun ke uske paas ikhtiyaar hai ke wo khuwaishat par Qabu pa kar sahi Raah ka intikhab karta Hai to ye ikhtiyar to jinon ke paas bhi hai phir wo kyun afzal nahi hain?

Kyonke insan ko Khuda ne masjood e Malayek banaya hai Jinnat ko nahi