Islamic history ki koi Urdu ya Hindi books hai jisme Adam (a.s.) se le kar akhari Nabi taq ki aur 12 Imama taq ki sari history aur Hadese ho . Taqi hum ilim hasil kar sake

G Han Hayatool Quloob ka urdu Translation available.