Ismaili Imam Jaffer E Sadiq (a) ke bad un ke bete Hazrat Ismail ko mante hai lekin mene parha hai ke un ka inteqal ho gya tha to phr wo un ke Imam kese mante hai or Imam Jaffer E Sadiq (a) ne kya unho apne bad Imam kha tha

Bhot se logo ka yeh tasvoor tha ki bada beta hi imam hota hai is liye Hazrat Ismail ki wafat ko taslim nahi kiya. Kaha woh gaib huwe hai zahir honge
baz ismaili ka kehna hai ki Imam ne apne pote mohamad ko Ismail ka janashin banaya tha

albatta is bat Ko sabit karne ki koi mazboot dadil nahi hai