Jaanbuj kar roza kasar kr skte hai kya? Or kitne km ke bad roza kasar hoga?

Janbuj ker roza qasr kerna jaez hay, laikin makroo hay. Safer ek side 22k say ziyada ho